Persondatapolitik – oplysninger om vores behandling af din persondata


Vi er din dataansvarlige
CPH:OFFICE ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig som kunde hos os. Ifølge den nye persondataforordning, skal vi leve op til en række krav, som er opstillet af EU i forbindelse med behandling af persondata.

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg, når du har udleveret din persondata til os. Vores persondatapolitik beskriver hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til samt dine rettigheder i denne henseende.

Formålet med indsamlingen af personlige data er:

  • Levering af aftalte ydelser/services.
  • Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores tjenester.
  • Krav om personoplysninger i henhold til indgåelse af kontrakt.

Din persondata anvendes udelukkende til ovenstående formål, og opbevares fuldt fortroligt.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder er som følger:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Vores generelle sletning indtræffer efter 6 måneder såfremt du ikke godkender, at vi må beholde dine oplysninger yderligere.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Cookies
Vi anvender cookies på vores hjemmeside, for at gøre oplevelsen endnu bedre for dig, når du besøger vores hjemmeside.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

CPH:OFFICE ApS
Rosenørns Allé 31
DK-1970 Frederiksberg C
CVR 31 30 15 05

Telefon: +45 88 82 67 15
Mail: info@cphoffice.dk

Dokumentoplysning
Dette er anden version af CPH:OFFICE ApS persondatapolitik opdateret d. 26. april 2021 - denne version er en kopi af første version skrevet d. 15. maj 2018, men med ændring af CPH:OFFICE ApS fysiske adresse fra H.C. Ørstedsvej til Rosenørns Allé.